Cenník

/Cenník
Cenník2019-02-03T19:41:06+00:00
Poradenstvo
Úvodná konzultáciazdarma
Odborná konzultácia do 30 min.
(stravovanie, tréningy, regeneračné programy)
15 €
Odborná konzultácia do 60 min.
(stravovanie, tréningy, regeneračné programy)
30 €
Jednoduchý všeobecný inštruktážny tréningzdarma
Kompletný individuálny inštruktážny tréning *25 €
Individuálny stravovací program – 3-dňový40 €
Individuálny stravovací program – 7-dňový60 €
Individuálny stravovací program – 14-dňový80 €
Tréningy, tréningové programy
Individuálny tréningový program – 4 týždňový **30 €
Individuálny tréningový program – 12 týždňový ***60 €
Úvodný ukážkový tréning do 60 min.zdarma
Jednorázový tréning *25 €/1 osoba
40 €/2 osoby
Permanentka
5 tréningových jednotiek115 €/1 osoba
180 €/2 osoby
10 tréningových jednotiek225 €/1 osoba
360 €/2 osoby
20 tréningových jednotiek425 €/1 osoba
680 €/2 osoby

Špeciálne tréningy
Na žiadosť a po dohode s klientom je možné vykonávať aj aeróbne outdoorové tréningy zamerané na dosiahnutie špecifických cieľov v závislosti od požiadaviek klienta.

Jedná sa najmä o behy, bicyklovanie, in-line korčule alebo kombinované tréningy na rozvoj sily, výbušnosti, rýchlosti, v prírode. Intenzitu, dobu trvania a všetky zodpovedajúce náležitosti si dohadujem individuálne s klientom pri osobnom stretnutí.

* Priemerný čas jednej tréningovej jednotky je približne 60 minút v závislosti od náročnosti vykonávaných cvikov, ich počtu, a celkového zamerania konkrétneho tréningu.
** Pre klientov so zakúpenou permanentkou na 10 tréningov tento tréningový program zdarma.
*** Pre klientov so zakúpenou permanentkou na 20 tréningov tento tréningový program zdarma.